Předpis 275/2012 Sb.

Citace275/2012 Sb.
NázevZákon o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)
Částka95 (22. 8. 2012)
Účinnostod 1. 10. 2012
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
613 N.z. o volbě prezidenta republiky
Navržené změny23 tisků, z toho 2 projednávané

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
2/1969novelizujeZákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky 
357/1992novelizujeZákon České národní rady o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí 
182/1993novelizujeZákon o Ústavním soudu 
40/1995novelizujeZákon o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů 
89/1995novelizujeZákon o státní statistické službě 
90/1995novelizujeZákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny 
48/1997novelizujeZákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 
107/1999novelizujeZákon o jednacím řádu Senátu 
309/1999novelizujeZákon o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv 
231/2001novelizujeZákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů 
491/2001novelizujeZákon o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů 
150/2002novelizujeZákon soudní řád správní 
Derogace pasivní
340/2013novelizujeZákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí1
58/2014novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony2
114/2016novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a ostatní volební zákony3
222/2016novelizujeZákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv)7
322/2016novelizujeZákon, kterým se mění volební zákony a další související zákony4
90/2017novelizujeZákon, kterým se mění volební zákony a některé další zákony5
38/2019novelizujeZákon, kterým se mění volební zákony, zákon o místním referendu, zákon o krajském referendu a soudní řád správní6
Vztahuje se k
2/1969??Zákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky 
2/1969??Zákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky 
357/1992??Zákon České národní rady o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí 
357/1992??Zákon České národní rady o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí 
357/1992??Zákon České národní rady o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí 
40/1993??Zákon České národní rady o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky 
182/1993??Zákon o Ústavním soudu 
182/1993??Zákon o Ústavním soudu 
293/1993??Zákon o výkonu vazby 
40/1995??Zákon o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů 
40/1995??Zákon o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů 
89/1995??Zákon o státní statistické službě 
89/1995??Zákon o státní statistické službě 
90/1995??Zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny 
90/1995??Zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny 
247/1995??Zákon o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů 
48/1997??Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 
48/1997??Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 
107/1999??Zákon o jednacím řádu Senátu 
107/1999??Zákon o jednacím řádu Senátu 
169/1999??Zákon o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů 
309/1999??Zákon o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv 
309/1999??Zákon o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv 
328/1999??Zákon o občanských průkazech 
329/1999??Zákon o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech) 
128/2000??Zákon o obcích (obecní zřízení) 
130/2000??Zákon o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů 
133/2000??Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) 
258/2000??Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
231/2001??Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů 
231/2001??Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů 
491/2001??Zákon o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů 
491/2001??Zákon o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů 
150/2002??Zákon soudní řád správní 
150/2002??Zákon soudní řád správní 
388/2002??Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností 
500/2004??Zákon správní řád 
129/2008??Zákon o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů 
111/2009??Zákon o základních registrech 
372/2011??Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) 
89/2012??Zákon občanský zákoník 
322/2016??Zákon, kterým se mění volební zákony a další související zákony 
90/2017??Zákon, kterým se mění volební zákony a některé další zákony 
38/2019??Zákon, kterým se mění volební zákony, zákon o místním referendu, zákon o krajském referendu a soudní řád správní 
Vztahováno k
357/1992??Zákon České národní rady o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí 
150/2002??Zákon soudní řád správní 
294/2012na základěVyhláška o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky 
294/2012??Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky 
322/2012na základěRozhodnutí předsedy Senátu Parlamentu České republiky o vyhlášení volby prezidenta republiky 
322/2012??Rozhodnutí předsedy Senátu Parlamentu České republiky o vyhlášení volby prezidenta republiky 
25/2013na základěSdělení Státní volební komise o vyhlášení celkového výsledku volby prezidenta republiky konané ve dnech 11. a 12. ledna 2013 (I. kolo) a ve dnech 25. a 26. ledna 2013 (II. kolo) 
25/2013??Sdělení Státní volební komise o vyhlášení celkového výsledku volby prezidenta republiky konané ve dnech 11. a 12. ledna 2013 (I. kolo) a ve dnech 25. a 26. ledna 2013 (II. kolo) 
340/2013??Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí 
340/2013??Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí 
344/2013??Zákonné opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů 
344/2013??Zákonné opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů 
452/2013na základěVyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony 
452/2013??Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony 
58/2014??Zákon, kterým se mění zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
58/2014??Zákon, kterým se mění zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
60/2014??Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
109/2014??Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
162/2015??Vyhláška o podrobnostech úřednické zkoušky 
114/2016??Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a ostatní volební zákony 
114/2016??Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a ostatní volební zákony 
222/2016??Zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv) 
222/2016??Zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv) 
322/2016??Zákon, kterým se mění volební zákony a další související zákony 
322/2016??Zákon, kterým se mění volební zákony a další související zákony 
322/2016??Zákon, kterým se mění volební zákony a další související zákony 
90/2017??Zákon, kterým se mění volební zákony a některé další zákony 
90/2017??Zákon, kterým se mění volební zákony a některé další zákony 
90/2017??Zákon, kterým se mění volební zákony a některé další zákony 
91/2017na základěVyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony 
91/2017??Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony 
113/2017??Vyhláška o vzoru formuláře pro zveřejnění zprávy o financování volební kampaně 
113/2017na základěVyhláška o vzoru formuláře pro zveřejnění zprávy o financování volební kampaně 
150/2017??Zákon o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě) 
275/2017??Rozhodnutí předsedy Senátu Parlamentu České republiky o vyhlášení volby prezidenta republiky 
275/2017na základěRozhodnutí předsedy Senátu Parlamentu České republiky o vyhlášení volby prezidenta republiky 
475/2017??Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony 
475/2017na základěVyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony 
16/2018na základěSdělení Státní volební komise o vyhlášení celkového výsledku volby prezidenta republiky konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018 (I. kolo) a ve dnech 26. a 27. ledna 2018 (II. kolo) 
16/2018??Sdělení Státní volební komise o vyhlášení celkového výsledku volby prezidenta republiky konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018 (I. kolo) a ve dnech 26. a 27. ledna 2018 (II. kolo) 
185/2018na základěVyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony 
185/2018??Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony 
38/2019??Zákon, kterým se mění volební zákony, zákon o místním referendu, zákon o krajském referendu a soudní řád správní 
38/2019??Zákon, kterým se mění volební zákony, zákon o místním referendu, zákon o krajském referendu a soudní řád správní 
38/2019??Zákon, kterým se mění volební zákony, zákon o místním referendu, zákon o krajském referendu a soudní řád správní 
39/2019??Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony 
39/2019na základěVyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony 
265/2019na základěVyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony 
265/2019??Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony 
540/2020??Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti s paušální daní 
207/2022na základěRozhodnutí předsedy Senátu Parlamentu České republiky o vyhlášení volby prezidenta republiky 
411/2022??Zákon o zvláštních způsobech hlasování ve volbě prezidenta republiky v roce 2023 
27/2023na základěSdělení Státní volební komise o vyhlášení celkového výsledku volby prezidenta republiky konané ve dnech 13. a 14. ledna 2023 (I. kolo) a ve dnech 27. a 28. ledna 2023 (II. kolo) 
27/2023??Sdělení Státní volební komise o vyhlášení celkového výsledku volby prezidenta republiky konané ve dnech 13. a 14. ledna 2023 (I. kolo) a ve dnech 27. a 28. ledna 2023 (II. kolo) 
51/2023na základěSdělení Státní volební komise o vyhlášení celkového výsledku volby prezidenta republiky konané ve dnech 13. a 14. ledna 2023 (I. kolo) a ve dnech 27. a 28. ledna 2023 (II. kolo) 
51/2023??Sdělení Státní volební komise o vyhlášení celkového výsledku volby prezidenta republiky konané ve dnech 13. a 14. ledna 2023 (I. kolo) a ve dnech 27. a 28. ledna 2023 (II. kolo) 


ISP (příhlásit)