Předpis 222/2016 Sb.

Citace222/2016 Sb.
NázevZákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv)
Částka87 (20. 7. 2016)
Účinnostod 1. 1. 2020
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
646 Vl.n.z. o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv
Navržené změny3 tisky, z toho 2 projednávané

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
309/1999rušíZákon o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv 
320/2002novelizujeZákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů 
114/2003novelizujeZákon ze dne 17. 4. 2003 o provádění referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii a o změně některých zákonů (zákon o provádění referenda), 
127/2005novelizujeZákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) 
380/2005rušíZákon, kterým se mění zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů 
275/2012novelizujeZákon o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) 
131/2015novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
Derogace pasivní
277/2019novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv1


ISP (příhlásit)