Předpis 23/1992 Sb.

Citace23/1992 Sb.
NázevZákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění zákona České národní rady č. 49/1982 Sb. a zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., a zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů
Částka5 (20. 1. 1992)
Účinnostod 20. 1. 1992
ProjednáváníČeská národní rada, 1990 - 1992
478 Vládní návrh novely zákona o vodním hospodářství

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
2/1969novelizujeZákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky 
130/1974novelizujeZákon České národní rady o státní správě ve vodním hospodářství 
26/1975rušíNařízení vlády České socialistické republiky o pokutách za porušení povinností stanovených na úseku vodního hospodářství 
66/1987rušíVyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o České vodohospodářské inspekci 
Derogace pasivní
254/2001novelizujeZákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)1


ISP (příhlásit)