Předpis 22/2004 Sb.

Citace22/2004 Sb.
NázevZákon o místním referendu a o změně některých zákonů
Částka7 (23. 1. 2004)
Účinnostod 1. 2. 2004
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
255 V. n. z. o místním referendu
Navržené změny15 tisků

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
298/1992rušíZákon České národní rady o volbách do zastupitelstev v obcích a o místním referendu 
433/1992rušíVyhláška ministerstva vnitra České republiky o úkolech obcí při zajišťování voleb do zastupitelstev v obcích a při místním referendu 
152/1994novelizujeZákon o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů 
128/2000novelizujeZákon o obcích (obecní zřízení) 
131/2000novelizujeZákon o hlavním městě Praze 
132/2000novelizujeZákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze 
150/2002novelizujeZákon soudní řád správní 
320/2002novelizujeZákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů 
Derogace pasivní
234/2006novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, a zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 46/2004 Sb.1
169/2008novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 234/2006 Sb., zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů2
142/2012novelizujeZákon o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů3
58/2014novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony4
38/2019novelizujeZákon, kterým se mění volební zákony, zákon o místním referendu, zákon o krajském referendu a soudní řád správní5
261/2021novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci7
296/2021novelizujeZákon o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021 a o změně některých zákonů6


ISP (příhlásit)