Předpis 45/2019 Sb.

Citace45/2019 Sb.
NázevZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady o rtuti
Částka19 (15. 2. 2019)
Účinnostod 1. 3. 2019
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 8. volební období, 2017 - 2021
172 Vl.n.z. v souvislosti s nařízením EP a Rady o rtuti
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
48/1997novelizujeZákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 
185/2001novelizujeZákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
350/2011novelizujeZákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) 
372/2011novelizujeZákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) 
Derogace pasivní
541/2020novelizujeZákon o odpadech1


ISP (příhlásit)