Předpis 24/2017 Sb.

Citace24/2017 Sb.
NázevZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti
Částka8 (6. 2. 2017)
Účinnostod 1. 1. 2017
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
413 Vl.n.z. o změně zák. v souvisl. s přij. zák. o rozp.odpověd.
Navržené změny1 tisk, z toho 1 projednávaný

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
2/1969novelizujeZákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky 
451/1991novelizujeZákon, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky 
551/1991novelizujeZákon České národní rady o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky 
582/1991novelizujeZákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 
280/1992novelizujeZákon České národní rady o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách 
589/1992novelizujeZákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 
155/1995novelizujeZákon o důchodovém pojištění 
236/1995novelizujeZákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců 
111/1998novelizujeZákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) 
309/1999novelizujeZákon o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv 
218/2000novelizujeZákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) 
243/2000novelizujeZákon o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) 
248/2000novelizujeZákon o podpoře regionálního rozvoje 
250/2000novelizujeZákon o rozpočtových pravidlech územního rozpočtu 
420/2004novelizujeZákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí 
435/2004novelizujeZákon o zaměstnanosti 
341/2005novelizujeZákon o veřejných výzkumných institucích 
187/2006novelizujeZákon o nemocenském pojištění 
234/2014novelizujeZákon o státní službě 


ISP (příhlásit)