Předpis 57/2007 Sb.

Citace57/2007 Sb.
NázevNález Ústavního soudu ze dne 16. ledna 2007 ve věci návrhu na zrušení § 15 odst. 10 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a návrhu na zrušení vyhlášky č. 589/2004 Sb., o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely, ve znění pozdějších předpisů
Částka25 (23. 3. 2007)
Účinnostod 31. 12. 2007

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
48/1997novelizujeZákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 
532/2005rušíVyhláška o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely 
Vztahuje se k
1/1993vztah kÚstava České republiky 
2/1993vztah kUsnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky 
48/1997vztah kZákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 
532/2005vztah kVyhláška o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely 


ISP (příhlásit)