Předpis 238/2013 Sb.

Citace238/2013 Sb.
NázevNález Ústavního soudu ze dne 20. června 2013 sp. zn. Pl. ÚS 36/11 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Částka92 (5. 8. 2013)
Účinnostod 5. 8. 2013

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
48/1997novelizujeZákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 
134/1998novelizujeVyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami 


ISP (příhlásit)