Předpis 193/2017 Sb.

Citace193/2017 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Částka71 (10. 7. 2017)
Účinnostod 1. 9. 2017
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
954 Novela z. o pohřebnictví
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
229/1991novelizujeZákon o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku 
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
258/2000novelizujeZákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
256/2001novelizujeZákon o pohřebnictví a o změně některých zákonů 
274/2001novelizujeZákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) 
449/2001novelizujeZákon o myslivosti 
139/2002novelizujeZákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů 
326/2004novelizujeZákon o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů 
183/2006novelizujeZákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
372/2011novelizujeZákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) 
Derogace pasivní
283/2021novelizujeZákon stavební zákon1


ISP (příhlásit)