Předpis 272/2005 Sb.

Citace272/2005 Sb.
NázevNález Ústavního soudu ze dne 17. května 2005 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 11 odst. 5 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
Částka99 (7. 7. 2005)
Účinnostod 7. 7. 2005

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
229/1991novelizujeZákon o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku 
Vztahuje se k
20/1987vztah kZákon České národní rady o státní památkové péči 
1/1993vztah kÚstava České republiky 
2/1993vztah kUsnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky 
132/2001vztah kNařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky 


ISP (příhlásit)