Předpis 192/2016 Sb.

Citace192/2016 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Částka72 (17. 6. 2016)
Účinnostod 1. 1. 2017
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
655 Novela z. o základních registrech

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
219/2000novelizujeZákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích 
250/2000novelizujeZákon o rozpočtových pravidlech územního rozpočtu 
3/2002novelizujeZákon o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech) 
300/2008novelizujeZákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů 
111/2009novelizujeZákon o základních registrech 
372/2011novelizujeZákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) 
304/2013novelizujeZákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 


ISP (příhlásit)