Předpis 356/1999 Sb.

Citace356/1999 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Částka111 (30. 12. 1999)
Účinnostod 1. 3. 2000
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
263 Vládní návrh novely živnostenského zákona
Navržené změny2 tisky

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
63/1950rušíZákon o úpravě hospodaření s tabákem, solí a lihem a o zrušení státních finančních monopolů 
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
513/1991novelizujeObchodní zákoník 
582/1991novelizujeZákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 
634/1992novelizujeZákon o ochraně spotřebitele 
89/1995novelizujeZákon o státní statistické službě 
Derogace pasivní
61/2001novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 361/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 242/1992 Sb., a zákon č. 356/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony1
174/2002novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 356/1999 Sb.2
89/2012novelizujeZákon občanský zákoník3


ISP (příhlásit)