Předpis 169/2018 Sb.

Citace169/2018 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Částka86 (16. 8. 2018)
Účinnostod 31. 8. 2018
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 8. volební období, 2017 - 2021
76 Novela z. o urychlení výstavby dopravní infrastruktury
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
266/1994novelizujeZákon o dráhách 
13/1997novelizujeZákon o pozemních komunikacích 
183/2006novelizujeZákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
184/2006novelizujeZákon o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění) 
416/2009novelizujeZákon o urychlení výstavby dopravní infrastruktury 
Derogace pasivní
283/2021novelizujeZákon stavební zákon1
Vztahuje se k
266/1994??Zákon o dráhách 
266/1994??Zákon o dráhách 
13/1997??Zákon o pozemních komunikacích 
13/1997??Zákon o pozemních komunikacích 
183/2006??Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
183/2006??Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
184/2006??Zákon o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění) 
184/2006??Zákon o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění) 
416/2009??Zákon o urychlení výstavby dopravní infrastruktury 
416/2009??Zákon o urychlení výstavby dopravní infrastruktury 
416/2009??Zákon o urychlení výstavby dopravní infrastruktury 
Vztahováno k
416/2009??Zákon o urychlení výstavby dopravní infrastruktury 
283/2021??Zákon stavební zákon 
283/2021??Zákon stavební zákon 
114/2022??Nález Ústavního soudu ze dne 22. března 2022 sp. zn. Pl. ÚS 39/18 ve věci návrhu na zrušení části § 1 odst. 1, § 2f a 4a včetně poznámky pod čarou č. 15 a přílohy zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů 


ISP (příhlásit)