Předpis 314/2019 Sb.

Citace314/2019 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Částka133 (28. 11. 2019)
Účinnostod 29. 11. 2019
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 8. volební období, 2017 - 2021
408 Novela z. o lesích (lesní zákon)
Navržené změny3 tisky, z toho 2 projednávané

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
289/1995novelizujeZákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) 
256/2000novelizujeZákon o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu) 
449/2001novelizujeZákon o myslivosti 
Derogace pasivní
364/2021novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů1
Vztahuje se k
289/1995??Zákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) 
289/1995??Zákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) 
289/1995??Zákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) 
256/2000??Zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu) 
256/2000??Zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu) 
449/2001??Zákon o myslivosti 
Vztahováno k
289/1995??Zákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) 
449/2001??Zákon o myslivosti 
364/2021??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů 
364/2021??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů 


ISP (příhlásit)