Předpis 255/2019 Sb.

Citace255/2019 Sb.
NázevZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích
Částka110 (9. 10. 2019)
Účinnostod 1. 1. 2021
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 8. volební období, 2017 - 2021
74 Vl.n.z.o změně zák.v souv.s přij. z. o znalcích a soud.tlum.

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
141/1961novelizujeZákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
549/1991novelizujeZákon České národní rady o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů 
326/1999novelizujeZákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů 
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích 
300/2008novelizujeZákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů 
372/2011novelizujeZákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) 


ISP (příhlásit)