Předpis 157/1998 Sb.

Citace157/1998 Sb.
NázevZákon o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů
Částka54 (13. 7. 1998)
Účinnostod 1. 1. 1999, zrušeno dnem 1. 5. 2004
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 2. volební období, 1996 - 1998
379 Návrh zákona o chemických látkách a přípravcích
Navržené změny2 tisky

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
368/1992novelizujeZákon České národní rady o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky 
Derogace pasivní
352/1999novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, a některé další zákony1
132/2000novelizujeZákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze2
258/2000novelizujeZákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů3
458/2000novelizujeZákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)4
185/2001novelizujeZákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů5
320/2002novelizujeZákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů6
356/2003rušíZákon o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů7


ISP (příhlásit)