Předpis 59/1995 Sb.

Citace59/1995 Sb.
NázevZákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
Částka13 (24. 4. 1995)
Účinnostod 1. 5. 1995
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 1. volební období, 1992 - 1996
1324 Zákon - novela zák. o všeobec.zdrav.pojišť. a pojistném na p

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
550/1991novelizujeZákon České národní rady o všeobecném zdravotním pojištění 
337/1992novelizujeZákon České národní rady o správě daní a poplatků 
589/1992novelizujeZákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 
592/1992novelizujeZákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění 


ISP (příhlásit)