Předpis 347/2010 Sb.

Citace347/2010 Sb.
NázevZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí  
Částka127 (8. 12. 2010)
Účinnostod 1. 1. 2011, zrušeno dnem 1. 1. 2012
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
155 Vl.n.z. v souvislosti s úspornými opatřeními v působ. MPSV

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
99/1963novelizujeObčanský soudní řád 
582/1991novelizujeZákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 
589/1992novelizujeZákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 
117/1995novelizujeZákon o státní sociální podpoře 
155/1995novelizujeZákon o důchodovém pojištění 
236/1995novelizujeZákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců 
128/2000novelizujeZákon o obcích (obecní zřízení) 
129/2000novelizujeZákon o krajích (krajské zřízení) 
131/2000novelizujeZákon o hlavním městě Praze 
218/2002novelizujeZákon o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon) 
435/2004novelizujeZákon o zaměstnanosti 
108/2006novelizujeZákon o sociálních službách 
111/2006novelizujeZákon o pomoci v hmotné nouzi 
187/2006novelizujeZákon o nemocenském pojištění 
262/2006novelizujeZákon zákoník práce 
206/2009novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
362/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 
Derogace pasivní
80/2011rušíNález Ústavního soudu ze dne 1. března 2011 sp. zn. Pl. ÚS 55/10 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 347/2010 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí1


ISP (příhlásit)