Předpis 585/2006 Sb.

Citace585/2006 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, zákon č. 189/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce, zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 165/2006 Sb., a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
Částka187 (20. 12. 2006)
Účinnostod 31. 12. 2006
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
36 Novela zákona o pojistném na sociální zabezpečení
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
582/1991novelizujeZákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 
589/1992novelizujeZákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 
117/1995novelizujeZákon o státní sociální podpoře 
111/2006novelizujeZákon o pomoci v hmotné nouzi 
187/2006novelizujeZákon o nemocenském pojištění 
189/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění 
262/2006novelizujeZákon zákoník práce 
264/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce 
Derogace pasivní
261/2007novelizujeZákon o stabilizaci veřejných rozpočtů1


ISP (příhlásit)