Předpis 39/2007 Sb.

Citace39/2007 Sb.
NázevNařízení vlády o způsobu určení vyměřovacího základu zaměstnavatele pro odvod pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Částka18 (1. 3. 2007)
Účinnostod 1. 3. 2007, zrušeno dnem 1. 7. 2007
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
153/2007rušíZákon, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 189/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 585/2006 Sb. 
Vztahuje se k
589/1992na základěZákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 


ISP (příhlásit)