Předpis 235/2018 Sb.

Citace235/2018 Sb.
NázevNález Ústavního soudu ze dne 11. září 2018 sp. zn. Pl. ÚS 24/17 ve věci návrhu na zrušení § 48 odst. 2 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 530/2005 Sb.
Částka118 (18. 10. 2018)
Účinnost 

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Vztahuje se k
586/1992??Zákon České národní rady o daních z příjmů 
2/1993??Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky 
182/1993??Zákon o Ústavním soudu 
283/1993??Zákon o státním zastupitelství 
153/1994??Zákon o zpravodajských službách České republiky 
221/1999??Zákon o vojácích z povolání 
6/2002??Zákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích) 
361/2003??Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 
361/2003??Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 
234/2014??Zákon o státní službě 
112/2016??Zákon o evidenci tržeb 
8/2018??Nález Ústavního soudu ze dne 12. prosince 2017 sp. zn. Pl. ÚS 26/16 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, nebo jeho jednotlivých ustanovení 


ISP (příhlásit)