Předpis 209/1997 Sb.

Citace209/1997 Sb.
NázevZákon o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů
Částka74 (3. 9. 1997)
Účinnostod 1. 1. 1998
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 2. volební období, 1996 - 1998
143 Návrh zákona o poskyt. peněžité pomoci obětem tr. činnosti
Navržené změny3 tisky

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
141/1961novelizujeZákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 
549/1991novelizujeZákon České národní rady o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů 
586/1992novelizujeZákon České národní rady o daních z příjmů 
Derogace pasivní
265/2001novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony1
204/2006novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 209/1997 Sb., o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 265/2001 Sb.2
41/2009novelizujeZákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku3
45/2013novelizujeZákon o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů)4
Vztahováno k
241/2006na základěVyhláška, kterou se stanoví vzory formulářů a jazyky členských států Evropské unie používané v přeshraničních případech poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti 
237/2007na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 241/2006 Sb., kterou se stanoví vzory formulářů a jazyky členských států Evropské unie používané v přeshraničních případech poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti 


ISP (příhlásit)