Předpis 287/2018 Sb.

Citace287/2018 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Částka143 (13. 12. 2018)
Účinnostod 1. 2. 2019
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 8. volební období, 2017 - 2021
79 Novela z. - trestní zákoník

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
141/1961novelizujeZákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 
99/1963novelizujeObčanský soudní řád 
117/2001novelizujeZákon o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách) 
127/2005novelizujeZákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) 
40/2009novelizujeZákon trestní zákoník 
104/2013novelizujeZákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních 
304/2013novelizujeZákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 
134/2016novelizujeZákon o zadávání veřejných zakázek 


ISP (příhlásit)