Předpis 55/2017 Sb.

Citace55/2017 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Částka20 (3. 3. 2017)
Účinnostod 18. 3. 2017
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
753 Novela z. - trestní zákoník

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
141/1961novelizujeZákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 
219/2000novelizujeZákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích 
218/2003novelizujeZákon ze dne 25. 6. 2003 o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže) 
279/2003novelizujeZákon o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů 
40/2009novelizujeZákon trestní zákoník 
418/2011novelizujeZákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim 
104/2013novelizujeZákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních 


ISP (příhlásit)