Předpis 86/2015 Sb.

Citace86/2015 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Částka37 (17. 4. 2015)
Účinnostod 1. 6. 2015
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
305 Novela z. o výkonu zajištění majetku a věcí v trestn.řízení

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
141/1961novelizujeZákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 
219/2000novelizujeZákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích 
218/2003novelizujeZákon ze dne 25. 6. 2003 o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže) 
279/2003novelizujeZákon o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů 
100/2004novelizujeZákon o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy) 
40/2009novelizujeZákon trestní zákoník 
418/2011novelizujeZákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim 
104/2013novelizujeZákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních 
256/2013novelizujeZákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon) 


ISP (příhlásit)