Předpis 390/2012 Sb.

Citace390/2012 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Částka144 (23. 11. 2012)
Účinnostod 23. 11. 2012
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
584 Novela z. - trestní zákoník
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
141/1961novelizujeZákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 
200/1990novelizujeZákon České národní rady o přestupcích 
361/2000novelizujeZákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů 
218/2003novelizujeZákon ze dne 25. 6. 2003 o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže) 
40/2009novelizujeZákon trestní zákoník 
Derogace pasivní
250/2016novelizujeZákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich1


ISP (příhlásit)