Předpis 126/2002 Sb.

Citace126/2002 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 239/2001 Sb., o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů (zákon o České konsolidační agentuře), ve znění zákona č. 15/2002 Sb., zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů
Částka55 (12. 4. 2002)
Účinnostod 1. 5. 2002
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
1041 Vládní návrh zákona o bankách - EU
Navržené změny4 tisky

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
513/1991novelizujeObchodní zákoník 
21/1992novelizujeZákon o bankách 
593/1992novelizujeZákon České národní rady o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů 
219/1995novelizujeDevizový zákon 
363/1999novelizujeZákon o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví) 
239/2001novelizujeZákon o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů (zákon o České konsolidační agentuře) 
Derogace pasivní
278/2009novelizujeZákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojišťovnictví1
89/2012novelizujeZákon občanský zákoník2
323/2016novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v oblasti peněžního oběhu a devizového hospodářství a kterým se zrušuje zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů3


ISP (příhlásit)