Předpis 81/2006 Sb.

Citace81/2006 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Částka30 (15. 3. 2006)
Účinnostod 1. 1. 2007
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
837 Novela z. o informačních systémech veřejné správy
Navržené změny2 tisky

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
513/1991novelizujeObchodní zákoník 
563/1991novelizujeZákon o účetnictví 
582/1991novelizujeZákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 
358/1992novelizujeZákon České národní rady o notářích a jejich činnosti (notářský řád) 
365/2000novelizujeZákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů 
130/2002novelizujeZákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) 
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích 
Derogace pasivní
89/2012novelizujeZákon občanský zákoník1


ISP (příhlásit)