Předpis 163/2020 Sb.

Citace163/2020 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Částka60 (15. 4. 2020)
Účinnostod 1. 7. 2020
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 8. volební období, 2017 - 2021
411 Novela z. - občanský zákoník

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
89/2012novelizujeZákon občanský zákoník 
90/2012novelizujeZákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) 
67/2013novelizujeZákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty 
256/2013novelizujeZákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon) 
311/2013novelizujeZákon o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů 


ISP (příhlásit)