Předpis 90/2012 Sb.

Citace90/2012 Sb.
NázevZákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
Částka34 (22. 3. 2012)
Účinnostod 1. 1. 2014
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
363 Vl.n.z. o obchodních korporacích
Navržené změny10 tisků, z toho 1 projednávaný

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
458/2016novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)2
33/2020novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony1
163/2020novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony3
416/2022novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s využíváním digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností a fungováním veřejných rejstříků4
Vztahováno k
351/2013na základěNařízení vlády, kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob 


ISP (příhlásit)