Předpis 351/2013 Sb.

Citace351/2013 Sb.
NázevNařízení vlády, kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob
Částka139 (8. 11. 2013)
Účinnostod 1. 1. 2014

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
503/2000novelizujeNařízení vlády o Obchodním věstníku 
408/2003novelizujeNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 503/2000 Sb., o Obchodním věstníku 
511/2005novelizujeNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 503/2000 Sb., o Obchodním věstníku, ve znění nařízení vlády č. 408/2003 Sb. 
127/2007novelizujeNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 503/2000 Sb., o Obchodním věstníku, ve znění pozdějších předpisů 
Derogace pasivní
434/2017novelizujeNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob 
184/2019novelizujeNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění nařízení vlády č. 434/2017 Sb. 
25/2021novelizujeNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů 
Vztahuje se k
89/2012na základěZákon občanský zákoník 
90/2012na základěZákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) 
292/2013na základěZákon o zvláštních řízeních soudních 
304/2013na základěZákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 


ISP (příhlásit)