Předpis 349/2002 Sb.

Citace349/2002 Sb.
NázevNález Ústavního soudu ze dne 18. června 2002 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů
Částka126 (6. 8. 2002)
Účinnostod 6. 8. 2002

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
358/1992novelizujeZákon České národní rady o notářích a jejich činnosti (notářský řád) 
85/1996novelizujeZákon o advokacii 
6/2002novelizujeZákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích) 
Vztahuje se k
1/1993vztah kÚstava České republiky 
2/1993vztah kUsnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky 
6/2002vztah kZákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích) 


ISP (příhlásit)