Předpis 219/2014 Sb.

Citace219/2014 Sb.
NázevNález Ústavního soudu ze dne 9. září 2014 sp. zn. Pl. ÚS 52/13 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti části ustanovení § 140 odst. 4 písm. f) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 367/2011 Sb. a zákona č. 1/2012 Sb.
Částka93 (20. 10. 2014)
Účinnostod 20. 10. 2014

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
435/2004novelizujeZákon o zaměstnanosti 
Vztahuje se k
582/1991??Zákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 
2/1993??Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky 
182/1993??Zákon o Ústavním soudu 
129/2000??Zákon o krajích (krajské zřízení) 
150/2002??Zákon soudní řád správní 
435/2004??Zákon o zaměstnanosti 
435/2004??Zákon o zaměstnanosti 
251/2005??Zákon o inspekci práce 
183/2006??Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
367/2011??Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
136/2014??Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů 


ISP (příhlásit)