Předpis 187/2015 Sb.

Citace187/2015 Sb.
NázevNález Ústavního soudu ze dne 30. června 2015 sp. zn. Pl. ÚS 24/14 ve věci návrhu na zrušení § 250 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
Částka77 (3. 8. 2015)
Účinnostod 3. 8. 2015

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Vztahuje se k
99/1963??Občanský soudní řád 
200/1990??Zákon České národní rady o přestupcích 
586/1992??Zákon České národní rady o daních z příjmů 
2/1993??Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky 
182/1993??Zákon o Ústavním soudu 
150/2002??Zákon soudní řád správní 
353/2003??Zákon o spotřebních daních 
235/2004??Zákon o dani z přidané hodnoty 
435/2004??Zákon o zaměstnanosti 
500/2004??Zákon správní řád 
183/2006??Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
40/2009??Zákon trestní zákoník 
280/2009??Zákon daňový řád 
458/2011??Zákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů 
89/2012??Zákon občanský zákoník 
344/2013??Zákonné opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů 
Vztahováno k
299/2015??Nález Ústavního soudu ze dne 15. září 2015 sp. zn. Pl. ÚS 18/14 ve věci návrhu na zrušení § 264 odst. 4 vět první a druhé zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád 


ISP (příhlásit)