Předpis 250/2008 Sb.

Citace250/2008 Sb.
NázevZákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel
Částka78 (4. 7. 2008)
Účinnostod 4. 7. 2008
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
397 Novela zákona o evidenci obyvatel
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
231/1991novelizujeZákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích 
111/1994novelizujeZákon o silniční dopravě 
153/1994novelizujeZákon o zpravodajských službách České republiky 
15/1998novelizujeZákon o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů 
148/1998novelizujeZákon o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů 
412/2005novelizujeZákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 
Vztahuje se k
231/1991??Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích 
231/1991??Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích 
111/1994??Zákon o silniční dopravě 
111/1994??Zákon o silniční dopravě 
153/1994??Zákon o zpravodajských službách České republiky 
153/1994??Zákon o zpravodajských službách České republiky 
15/1998??Zákon o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů 
15/1998??Zákon o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů 
148/1998??Zákon o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů 
148/1998??Zákon o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů 
412/2005??Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 
412/2005??Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 


ISP (příhlásit)