Předpis 254/2000 Sb.

Citace254/2000 Sb.
NázevZákon o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb.
Částka74 (11. 8. 2000)
Účinnostod 1. 1. 2001, zrušeno dnem 14. 4. 2009
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
522 Vládní návrh zákona o auditorech - EU
Navržené změny12 tisků

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
524/1992rušíZákon České národní rady o auditorech a o Komoře auditorů České republiky 
63/1996rušíZákon, kterým se mění zákon České národní rady č. 524/1992 Sb., o auditorech a Komoře auditorů České republiky 
165/1998novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony 
Derogace pasivní
209/2002novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 254/2000 Sb., o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb.1
169/2004novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 254/2000 Sb., o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb., ve znění zákona č. 209/2002 Sb.2
284/2004novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony3
56/2006novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony4
57/2006novelizujeZákon o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem5
70/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí6
296/2007novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím7
124/2008novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony8
230/2008novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony9
254/2008novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu10
93/2009rušíZákon o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech)11
Vztahováno k
406/2005na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 467/2000 Sb., kterou se vydává zkušební řád pro auditorské zkoušky a auditorské rozdílové zkoušky (auditorský zkušební řád) 
480/2005na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 467/2000 Sb., kterou se vydává zkušební řád pro auditorské zkoušky a auditorské rozdílové zkoušky (auditorský zkušební řád), ve znění vyhlášky č. 406/2005 Sb. 


ISP (příhlásit)