Předpis 357/2010 Sb.

Citace357/2010 Sb.
NázevVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 604/2006 Sb., o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu a speciálního fondu, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti, ve znění vyhlášky č. 98/2010 Sb.  
Částka130 (13. 12. 2010)
Účinnostod 1. 1. 2011, zrušeno dnem 15. 7. 2011

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
604/2006novelizujeVyhláška o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu a speciálního fondu, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti 
Derogace pasivní
194/2011rušíVyhláška o podrobnější úpravě některých pravidel v kolektivním investování 
Vztahuje se k
189/2004na základěZákon o kolektivním investování 


ISP (příhlásit)