Předpis 403/2006 Sb.

Citace403/2006 Sb.
NázevÚplné znění zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, jak vyplývá z pozdějších změn
Částka128 (14. 8. 2006)
Účinnostod 14. 8. 2006

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
189/2004úplné zněníZákon o kolektivním investování 
Vztahuje se k
40/1964??Občanský zákoník 
202/1990??Zákon České národní rady o loteriích a jiných podobných hrách 
513/1991??Obchodní zákoník 
563/1991??Zákon o účetnictví 
21/1992??Zákon o bankách 
586/1992??Zákon České národní rady o daních z příjmů 
42/1994??Zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením 
87/1995??Zákon o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
227/1997??Zákon o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech) 
15/1998??Zákon o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů 
363/1999??Zákon o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví) 
117/2001??Zákon o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách) 
189/2004??Zákon o kolektivním investování 
256/2004??Zákon o podnikání na kapitálovém trhu 
271/2004??Vyhláška o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti 
377/2005??Zákon o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech) 
57/2006??Zákon o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem 
70/2006??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí 
224/2006??Zákon, kterým se mění zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, a zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 


ISP (příhlásit)