Předpis 147/2010 Sb.

Citace147/2010 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů
Částka52 (20. 5. 2010)
Účinnostod 20. 5. 2010
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
696 Novela z. o ozbrojených silách České republiky

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
219/1999novelizujeZákon o ozbrojených silách České republiky 
221/1999novelizujeZákon o vojácích z povolání 
276/1999rušíVyhláška Ministerstva obrany o schvalování technické způsobilosti vojenských letadel, provádění pravidelných technických prohlídek vojenských letadel a zkoušek technických zařízení vojenských letadel 
278/1999rušíVyhláška Ministerstva obrany, kterou se stanoví rozsah odborné způsobilosti, podmínky k získání oprávnění k vedení vojenského plavidla, kvalifikační předpoklady vojenského zkušebního komisaře vůdců vojenských plavidel a vzory průkazů k vedení vojenských plavidel a vojenského zkušebního komisaře vůdců vojenských plavidel 
612/2006rušíVyhláška o skupinách osvědčení k řízení vozidel ozbrojených sil, podmínkách k jejich získání a o odborné způsobilosti příslušníků vojenské pořádkové služby 


ISP (příhlásit)