Předpis 36/1967 Sb.

Citace36/1967 Sb.
NázevZákon o znalcích a tlumočnících
Částka14 (20. 4. 1967)
Účinnostod 1. 7. 1967
ProjednáváníNárodní shromáždění Československé socialistické republiky, 1964 - 1968
110 Vládní návrh zákona o znalcích a tlumočnících
Navržené změny10 tisků

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
47/1959rušíZákon o úpravě právních poměrů znalců a tlumočníků 
99/1963novelizujeObčanský soudní řád 
Derogace pasivní
322/2006novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících1
227/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech2
444/2011novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů3
183/2017novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích4
254/2019rušíZákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech5
Vztahováno k
123/2015na základěVyhláška, kterou se stanoví seznam znaleckých oborů a odvětví pro výkon znalecké činnosti 


ISP (příhlásit)