Předpis 527/1990 Sb.

Citace527/1990 Sb.
NázevZákon o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích
Částka86 (21. 12. 1990)
Účinnostod 1. 1. 1991
ProjednáváníFederální shromáždění České a Slovenské Federativní republiky, 1990 - 1992
216 Vládní návrh zákona o vynálezech, průmyslových vzorech a ...
Navržené změny11 tisků

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
84/1972rušíZákon o objevech, vynálezech, zlepšovacích návrzích a průmyslových vzorech 
93/1972rušíVyhláška Ústřední rady odborů o smírčím řízení ve sporech o odměny poskytované v souvislosti s vynálezy, zlepšovacími návrhy a průmyslovými vzory 
104/1972rušíVyhláška Úřadu pro vynálezy a objevy o řízení ve věcech objevů, vynálezů a průmyslových vzorů 
105/1972rušíVyhláška Úřadu pro vynálezy a objevy o zlepšovacích návrzích 
107/1972rušíVyhláška Úřadu pro vynálezy a objevy o vztazích k zahraničí ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů 
68/1974rušíVyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se stanoví odchylky z ustanovení zákona č. 84/1972 Sb., o objevech, vynálezech, zlepšovacích návrzích a průmyslových vzorech 
27/1986rušíVyhláška Úřadu pro vynálezy a objevy o odměňování objevů, vynálezů, zlepšovacích návrhů a průmyslových vzorů 
28/1986rušíVyhláška Úřadu pro vynálezy a objevy o správě vynálezů, zlepšovacích návrhů a průmyslových vzorů a o jejich plánovitém využívání v národním hospodářství 
29/1986rušíVyhláška Úřadu pro vynálezy a objevy o plánování tematických úkolů 
Derogace pasivní
519/1991novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád a notářský řád1
116/2000novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony na ochranu průmyslového vlastnictví2
207/2000novelizujeZákon o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů3
3/2001úplné zněníÚplné znění zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 519/1991 Sb., zákonem č. 116/2000 Sb. a zákonem č. 207/2000 Sb. 
173/2002novelizujeZákon o poplatcích za udržování patentů a dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin a o změně některých zákonů4
501/2004novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu6
59/2005novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony5
413/2005novelizujeZákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti7
221/2006novelizujeZákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví)8
378/2007novelizujeZákon o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech)9
303/2013novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva10
183/2017novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích11
196/2017novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v oblasti průmyslového vlastnictví v souvislosti s využíváním údajů z informačních systémů veřejné správy12
261/2021novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci13


ISP (příhlásit)