Předpis 109/1964 Sb.

Citace109/1964 Sb.
NázevHospodářský zákoník
Částka47 (17. 6. 1964)
Účinnostod 1. 7. 1964, zrušeno dnem 1. 1. 1992
ProjednáváníNárodní shromáždění Československé socialistické republiky, 1960 - 1964
188 Vládní návrh hospodářského zákoníku

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
100/1950rušíZákon o podnikovém rejstříku 
124/1950rušíNařízení, kterým se vydávají některé podrobnější předpisy o podnikovém rejstříku 
40/1951rušíNařízení, kterým se omezuje vyhlašování zápisů provedených v podnikovém rejstříku 
82/1951rušíVládní nařízení o organisaci státních statků 
3/1953rušíVládní nařízení o podnicích státního obchodu 
13/1953rušíNařízení, jímž se stanoví, které další podniky se zapisují do podnikového rejstříku 
85/1953rušíNařízení, jímž se stanoví, které další podniky se zapisují do podnikového rejstříku 
30/1954rušíVládní nařízení o darech ve prospěch státu a o pořádání sbírek národními výbory 
53/1954rušíZákon o lidových družstvech a o družstevních organisacích 
51/1955rušíZákon o národních podnicích a některých jiných hospodářských organisacích 
20/1956rušíZákonné opatření, kterým se mění a doplňuje zákon č. 53/1954 Sb., o lidových družstvech a družstevních organisacích 
68/1958rušíVyhláška o úplném znění zákona č. 51/1955 Sb., o národních podnicích a některých jiných hospodářských organisacích 
69/1958rušíZákon o hospodářských vztazích mezi socialistickými organisacemi 
81/1958rušíVládní nařízení o správě národního majetku 
27/1959rušíZákon o družstevní bytové výstavbě 
49/1959novelizujeZákon o jednotných zemědělských družstvech 
51/1959novelizujeZákon o výkupu zemědělských výrobků 
73/1959rušíZákon o místním hospodářství 
15/1960rušíVyhláška ministra zahraničního obchodu o změně vyhlášky o hospodářských vztazích při provádění dovozu zboží 
127/1960rušíVyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky o uzavírání hospodářských smluv o provádění průzkumných, projektových, vědeckovýzkumných, uměleckých a jiných prací na vysokých školách pro socialistické organizace 
133/1960rušíVyhláška ministerstva financí o změně vyhlášky č.205/1958 Ú.l., kterou se provádí vládní nařízení o správě národního majetku 
71/1961rušíSměrnice ministerstva financí, kterými se doplňují směrnice o odměnách a přirážkách za zhospodárnění, zkvalitnění a zrychlení investiční výstavby 
14/1962rušíVyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky, kterou se mění vyhláška o uzavírání hospodářských smluv na úseku nové techniky 
79/1962rušíVládní nařízení, kterým se rozšiřuje účinnost zákona č. 69/1958 Sb., o hospodářských vztazích mezi socialistickými organizacemi, na úsek stavební investiční výstavby JZD 
80/1962rušíZákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o rozšíření působnosti orgánu státní arbitráže na spory na úseku stavební investiční výstavby JZD 
128/1962rušíVyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky o úpravě sazeb majetkových sankcí u dodávek pro investiční výstavbu 
Derogace pasivní
117/1965novelizujeZákon o Státní bance československé1
82/1966novelizujeZákon o pojišťovnictví2
13/1967novelizujeZákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o úpravě hospodářského zákoníku a některých dalších právních předpisů3
69/1967novelizujeZákon o národních výborech3
72/1970novelizujeZákon o některých opatřeních týkající se podnikového rejstříku4
138/1970novelizujeZákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení hospodářského zákoníku5
37/1971úplné zněníHospodářský zákoník (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků) 
144/1975novelizujeZákon, jímž se doplňuje hospodářský zákoník6
165/1982novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje hospodářský zákoník7
45/1983úplné zněníHospodářský zákoník (úplné znění hospodářského zákoníku, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků) 
98/1988novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje hospodářský zákoník8
173/1988novelizujeZákon o podniku se zahraniční majetkovou účastí9
80/1989úplné zněníHospodářský zákoník (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
57/1990novelizujeVyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o přechodné odchylné úpravě hospodářských závazků od ustanovení § 259 odst. 2 hospodářského zákoníku pro odvětví federálního ministerstva hutnictví, strojírenství a elektrotechniky, ministerstva výstavby a stavebnictví České socialistické republiky a ministerstva výstavby a stavebnictví Slovenské socialistické republiky 
103/1990novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje hospodářský zákoník10
403/1990novelizujeZákon o zmírnění následků některých majetkových křivd11
63/1991novelizujeZákon o ochraně hospodářské soutěže12
513/1991rušíObchodní zákoník14
539/1991novelizujeZákon, kterým se doplňuje hospodářský zákoník č. 109/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů13


ISP (příhlásit)