Předpis 210/1999 Sb.

Citace210/1999 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, a zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
Částka73 (20. 9. 1999)
Účinnostod 5. 10. 1999
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
134 Vládní návrh novely zákona o advokacii
Navržené změny2 tisky

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
140/1961novelizujeTrestní zákon 
85/1996novelizujeZákon o advokacii 
Derogace pasivní
41/2009novelizujeZákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku1


ISP (příhlásit)