Předpis 14/1993 Sb.

Citace14/1993 Sb.
NázevZákon České národní rady o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví
Částka6 (31. 12. 1992)
Účinnostod 1. 1. 2022
ProjednáváníČeská národní rada, 1992 - 1992
238 Vládní návrh zákona ČNR o opatřeních na ochranu průmyslov...
Navržené změny4 tisky

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
237/1991novelizujeZákon o patentových zástupcích 
104/2000novelizujeZákon o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
Derogace pasivní
417/2004novelizujeZákon o patentových zástupcích a o změně zákona o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví1
250/2014novelizujeZákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě2


ISP (příhlásit)