Předpis 530/1990 Sb.

Citace530/1990 Sb.
NázevZákon o dluhopisech
Částka87 (21. 12. 1990)
Účinnostod 1. 2. 1991, zrušeno dnem 1. 5. 2004
ProjednáváníFederální shromáždění České a Slovenské Federativní republiky, 1990 - 1992
238 Vládní návrh zákona o dluhopisech
Navržené změny2 tisky

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
591/1992novelizujeZákon České národní rady o cenných papírech2
600/1992novelizujeZákon o cenných papírech1
84/1995novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů3
15/1998novelizujeZákon o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů4
165/1999novelizujeZákon o státním dluhopisovém programu na financování řešení důsledků kosovské krize a o změně zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a změně zákona č. 328/1998 Sb., o vydání státních dluhopisů na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 19975
362/1999novelizujeZákon o státním dluhopisovém programu na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1998 a o změně zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 22/1999 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 19996
368/2000novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů7
47/2001úplné zněníÚplné znění zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, jak vyplývá z pozdějších změn 
211/2002novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů8
308/2002novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony9
190/2004rušíZákon o dluhopisech10


ISP (příhlásit)