Předpis 47/2001 Sb.

Citace47/2001 Sb.
NázevÚplné znění zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, jak vyplývá z pozdějších změn
Částka16 (8. 2. 2001)
Účinnostod 8. 2. 2001

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
530/1990úplné zněníZákon o dluhopisech 
Vztahuje se k
99/1963??Občanský soudní řád 
40/1964??Občanský zákoník 
530/1990??Zákon o dluhopisech 
328/1991??Zákon o konkursu a vyrovnání 
513/1991??Obchodní zákoník 
21/1992??Zákon o bankách 
586/1992??Zákon České národní rady o daních z příjmů 
591/1992??Zákon České národní rady o cenných papírech 
6/1993??Zákon České národní rady o České národní bance 
96/1993??Zákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. 
84/1995??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů 
15/1998??Zákon o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů 
165/1999??Zákon o státním dluhopisovém programu na financování řešení důsledků kosovské krize a o změně zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a změně zákona č. 328/1998 Sb., o vydání státních dluhopisů na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1997 
362/1999??Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1998 a o změně zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 22/1999 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1999 
368/2000??Zákon, kterým se mění zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů 


ISP (příhlásit)