Předpis 191/1950 Sb.

Citace191/1950 Sb.
NázevZákon směnečný a šekový
Částka73 (28. 12. 1950)
Účinnostod 1. 1. 1951
ProjednáváníNárodní shromáždění, 1948 - 1954
528 Vládní návrh směnečného a šekového zákona
Navržené změny2 tisky

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
1/1928rušíZákon směnečný 
Derogace pasivní
29/2000novelizujeZákon o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách1
296/2007novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím2
91/2012novelizujeZákon o mezinárodním právu soukromém3


ISP (příhlásit)