Předpis 523/1992 Sb.

Citace523/1992 Sb.
NázevZákon České národní rady o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky
Částka105 (20. 11. 1992)
Účinnostod 1. 12. 1992
ProjednáváníČeská národní rada, 1992 - 1992
18 Vládní návrh Zákon České národní rady o daňovém poradenst...
Navržené změny16 tisků

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
170/2004novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky1
284/2004novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony2
70/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí3
312/2006novelizujeZákon o insolvenčních správcích4
124/2008novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony5
254/2008novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu6
223/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb8
227/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech7
281/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu9
52/2012novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace),ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony10
168/2012novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, ve znění pozdějších předpisů11
378/2015novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony12
94/2018novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony13


ISP (příhlásit)