Předpis 463/2012 Sb.

Citace463/2012 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Částka173 (21. 12. 2012)
Účinnostod 21. 12. 2012, zrušeno dnem 1. 10. 2015
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
689 Vl.n.z. o zrušení zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
155/1995novelizujeZákon o důchodovém pojištění 
264/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce 
266/2006novelizujeZákon o úrazovém pojištění zaměstnanců 
267/2006novelizujeZákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců 
218/2007novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, zákon č. 267/2006 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců, zákon č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů 
261/2007novelizujeZákon o stabilizaci veřejných rozpočtů 
Derogace pasivní
205/2015rušíZákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zrušuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a zrušují nebo mění některé další zákony1


ISP (příhlásit)