Předpis 379/2005 Sb.

Citace379/2005 Sb.
NázevZákon o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů
Částka133 (1. 10. 2005)
Účinnostod 1. 1. 2006, zrušeno dnem 31. 5. 2017
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
265 V. n. z. o opatřeních k ochraně před tabákovými výrobky
Navržené změny17 tisků

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
20/1966novelizujeZákon o péči o zdraví lidu 
37/1989rušíZákon České národní rady o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi 
187/1989rušíVyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky, kterou se provádí zákon o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi 
200/1990novelizujeZákon České národní rady o přestupcích 
190/1999rušíZákon, kterým se mění zákon č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, ve znění pozdějších předpisů 
132/2000novelizujeZákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze 
320/2002novelizujeZákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů 
353/2003novelizujeZákon o spotřebních daních 
Derogace pasivní
225/2006novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony1
274/2008novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky2
305/2009novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů3
375/2011novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě4
247/2014novelizujeZákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů5
250/2016novelizujeZákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich7
65/2017rušíZákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek6


ISP (příhlásit)